39kf,找到 97418 条结果,当前1 - 10,用时4.1232358 秒

肠鸣

肠鸣 证名。肠中鸣响之证。出《素问·脏气法时论》。又称腹鸣。《内经》肠鸣有五:一曰脾虚,腹满肠鸣,飧泄,食不化,用枳实理中汤加木香;二曰中气不足,肠为之苦鸣,用六君子汤加木香;三曰邪在大肠,肠中雷鸣,气上冲胸,用半夏泻心汤;四曰土郁,即《

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母C > 2006-01-11

肠鸣证治有微妙

肠鸣主要由肠功能紊乱或肠道菌群失调引起,多见于肠易激综合征以及功能性消化不良。《金匮要略》有关肠鸣,证治的论述主要有以下凡条:“水走肠间,沥沥有声,谓之痰饮”:“病痰饮者,当以温药和之&r

分类:中医中药 > 中医临床 > 辩证施治 > 2010-01-14

[卷之七]肠鸣论治

虚则鸣,寒气相搏,或火激其水,肠亦鸣。经曰∶中气不足,肠为之苦鸣。宜六君子汤加炙,或 补中益气汤。又曰∶脾虚则腹满肠鸣,飧泄食不化。香砂六君子汤加神曲。又曰∶肠中雷鸣,上冲胸,邪在 大肠。半夏泻心汤。又曰∶土郁之发,肠鸣而为数后。

分类:中医古籍 > 《类证治裁》 2004-04-10

[卷之三·杂症]肠鸣

流畅者不鸣也,必其或热或寒, 有塞有通而后鸣。经谓热淫所胜,病腹中雷鸣,气上冲胸,治以咸寒。又谓中气不 足,为之鸣,脾虚腹满,肠鸣飧泄,食不化是也。胃寒泄泻肠鸣,升阳除湿汤(见 泄泻)加益智仁、半夏、枣、姜。火击水者,二陈(见痰)加芩、连

分类:中医古籍 > 《医碥》 2004-04-10

[卷十四]肠鸣

升阳除湿汤(平胃散下)二陈汤(方祖)枳实理中汤(理中汤下)六君子汤(四君子汤 下)半夏泻心汤(方祖) 平胃散(方祖)葶苈木香散(五苓散下)附子粳米汤(腹满门)胃苓汤(平胃散下)葶苈 丸(水肿门) 《张氏医通》 清·康熙三十四

分类:中医古籍 > 《张氏医通》 2004-04-10

[第六册]肠鸣

升阳除湿汤(泄泻。)二陈汤(痰饮。) 河间葶苈丸 治涌水,疾行则腹鸣,如囊裹水浆之声。 葶苈(隔纸炒)泽泻椒目杏仁桑白皮猪苓(去黑皮。各五钱) 上为末,炼蜜丸,如桐子大。每服二十 丸,葱白汤下,以利为度。 《证

分类:中医古籍 > 《证治准绳·类方》 2004-04-10

[卷十七]肠鸣

丹参(微寒)海藻(寒)昆布(寒)半夏(生微寒。熟温) 《普济方·针灸》 明·永乐四年 朱梓 公元1406年

分类:中医古籍 > 《普济方·针灸》 2004-04-10

[卷十五针灸门]肠鸣

治腹虚鸣(资生经)。穴不容 治腹满肠鸣。穴胃俞 治肠中常鸣。上冲于心。及治妇人。穴脐中 治肠鸣。穴太白公孙大肠俞三焦俞 治腹胀肠鸣。气上冲胸。穴天枢 治心满气逆肠鸣。穴阴都 治肠鸣濯濯有如水声。穴阴交 治肠鸣相追逐。穴上廉 治肠鸣强

分类:中医古籍 > 《普济方·针灸》 2004-04-10

[主治第三卷百病主治药]肠鸣

(有虚气,水饮,虫积) 〔草部〕丹参桔梗海藻(并主心腹邪气上下,雷鸣幽幽如走水。)昆布女菀女 萎(并主肠鸣游气,上下无常处。)半夏石香薷荜茇红豆蔻越王余算(并主虚 冷 肠鸣。)大戟(痰饮,腹内雷鸣。)黄芩(主水火击搏有声。)麦饴糖〔

分类:中医古籍 > 《本草纲目》 2004-04-10

[针灸资生经第三]肠鸣(腹鸣)

不容、治腹虚鸣。(铜见癖。)三间、主胸满肠鸣。(千)胃俞、主腹满而鸣。(明 腹中鸣。)脐中、主肠中常鸣。上冲于心。天枢、主腹胀肠鸣。气上冲胸。(又主妇人。 )阴都、主心满气逆肠鸣。太白、公孙、大肠俞、三焦俞等、(见泻)主肠鸣。阴交

分类:中医古籍 > 《针灸资生经》 2004-04-10


相关搜索: