39kf,找到 454259 条结果,当前1 - 10,用时0.2700155 秒

消导

消导 消食导滞的简称。详消食化滞条。 作者:

分类:医源资料库 > 中医词典 > 字母X > 2006-01-12

消导之剂

者,散其积也,者,行其气也,脾虚不运,则气不流行,则停滞而为积,或作泻痢,或成症痞,以致饮食减少,五脏无所资禀,血气日以虚衰,因致危困者多矣,故必消而导之,轻则用和解之常剂,重必假峻下之汤丸,盖浊阴不降,则清阳不升,客垢不除,则真元

分类:医源资料库 > 医源图书馆 > 中医古籍 > 医方集解 > 2008-06-15

消导与吐下

此有宿食,下之愈,宜大承气汤。下利不欲食者,有宿食也,当下之,宜大承气汤。宿食在上脘,当吐之,宜瓜蒂散。 保和丸重在消导积食,大承气汤、瓜蒂散重在吐、下(排出)积食。单从祛邪角度看,后者的力量大于前者。当然后者对脾胃功能的影响也要大于前者

分类:中医中药 > 中医临床 > 临床讨论 > 2013-07-15

[总论]忌导论

消导一法,原为内伤饮食而设。若外虽感冒,内不伤食,又何必消导?况有中气虚弱,不能 运化,虚痰停结,症形似实,其实因虚致是,此实中有虚之症,原用不得消导者。故胸不饱 闷,忌消导。右脉空大,胃脉双弦,忌消导。口燥消渴,久病不食,忌消导。

分类:中医古籍 > 《伤寒大白》 2004-04-10

[总论]宜导论

消导一法,《伤寒》未有条目,然细玩之,有云胸中邪气,胃中有燥粪五六枚,又以川连泻心汤 消痞满,以栀子豆豉加枳壳治食复,比例而推,则伤寒夹食者,亦可拟以消导之治矣。余尝 治外感兼有食滞者,用发表之药,汗不出,表不解,后用消导之法而汗出

分类:中医古籍 > 《伤寒大白》 2004-04-10

导药和方剂

导药和方剂 凡能消化饮食行积滞的药物均称消导药,由消导药组成的方剂叫消导方。 运用消导方药以消除食积腹胀,消化不良或痞块积聚等证的方法叫消导法,也称消食化滞法,属消法范畴。 本法适用于伤食,食滞证,证见脘腹胀痛,嗳腐吞酸,大便不畅

分类:医源资料库 > 医源图书馆 > 教材类 > 中医学基础 > 2006-01-16

[卷四下]消导

者,散其积也。者,行其气也。脾虚不健,则气不流行,气不流行,则停滞而为 积。 故 《成方切用》 清 吴仪洛 公元1761年

分类:中医古籍 > 《成方切用》 2004-04-10

消导之剂第十六

者,散其积也;者,行其气也。脾虚不运,则气不流行;气不流行;则停滞而为积 ;或作泻痢,或成症痞,以致饮食减少,五脏无所资禀,血气日以虚衰,因致危困者多矣, 故必 除, 施者 《医方集解》 清 汪昂 公元1682年

分类:中医古籍 > 《医方集解》 2004-04-10

[卷四消导之剂]保和丸

山楂三两神曲(炒)茯苓半夏一两陈皮莱菔子(微炒)连翘五钱 曲糊丸,麦芽汤下。 此亦和中消导之平剂,惟连翘一味可以减去。 《医方论》 清 费伯雄 公元1865年

分类:中医古籍 > 《医方论》 2004-04-10

[卷四消导之剂]平胃散

不节,病即随之。多食辛辣则火生,多食生冷则寒生,多食浓 浓则痰湿俱生。于是为积聚,为胀满,为泻痢,种种俱见。平胃散乃治脾胃之圣剂,利湿化 痞,胀和中,兼治时疫瘴气,燥而不烈,故为消导之首方 《医方论》 清 费伯雄 公元1865年

分类:中医古籍 > 《医方论》 2004-04-10


相关搜索: